Halloween party ideas 2015

Mùa hè xanh - mùa của những cung bậc cảm xúc
Không khóc - không phải là không đau buồn
Không nói - không phải không muốn nói
Mà là có quá nhiều điều muốn nói
Sợ khi bắt đầu lại khó có thể kết thúc
Tạm biệt nhé Mùa hè xanh Nhị Bình - 2016

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.