Halloween party ideas 2015

-Họ và tên: Nguyễn Phạm Kim Ngân
-Ngày sinh: 02-02-1997
-Quê quán: Diên Khánh- Khánh Hoà
     Sinh viên năm nhất Bộ môn Công nghệ Sinh học trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
     Trong cuộc đời mỗi người đều có những mục tiêu cần phải đạt được. Mùa hè xanh là một mục tiêu, cũng là một cuộc hành trình tôi mong muốn được trải nghiệm.
     Mùa hè xanh là đi tình nguyện, đi làm đường, đi vun trồng sức trẻ, đi uống nước nhớ nguồn. Bởi vì:
“Với khối óc bàn tay hăng say nhiệt tình
Góp công sức dựng xây quê hương của mình
Từ nhịp sống hôm nay là hạnh phúc mai sau

Mùa hè xanh giục giã bước nhanh lên đường.”

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.