Halloween party ideas 2015


Năm một, tôi làm chiến sỹ mùa hè xanh
Tôi là quân bổ sung
Tôi hăng hái, và đầy lòng kiêu hãnh
Tôi đi để biết, đi để trưởng thành
Nhưng quá kiêu hãnh và tự trọng
"Tinh thần" và "nhiệt huyết" bị giết chết bằng sự phân biệt đáng trách
Khuôn khổ giữa kẻ cũ và người mới
Tôi mất tự tin và mất ý niệm mùa hè xanh ban đầu
Năm hai, tôi là chiến sỹ mùa hè xanh
Tôi là quân thường trực
Tôi hăng hái và đầy sáng tạo
Tôi đi để chia sẽ, đi để cống hiến và tạo ra thành công
Nhưng cũng quá kiêu hãnh và tự trọng
Tôi lại được thử thách bằng tinh thần thép
Tôi nghị lực và phá cách
Có tự tin và kinh nghiệm mùa hè xanh
Năm ba, tôi là chiến sỹ mùa hè xanh
Tôi là đội trưởng
Tôi nghiêm nghị và nguyên tắc
Tôi đi để đào tạo và phát triển lực lượng
Nhưng cũng quá kiêu hãnh và tự trọng
Tôi phải lo lắng cho gia đình nhỏ mà lớn
Tôi siêng năng và độc đáo
Vừa tự tin, vừa đấu tranh với những "ý niệm" bất thường
Năm tư, có thể tôi là chiến sỹ mùa hè xanh
Tôi hoài niệm và thương nhớ
Nhưng phải kiêu hảnh và tự trọng
Vì tôi chính là tôi.
Nhị Bình - Những ngày hè xanh

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.